Lezione n° 14 – I Rasa e i Dosha

 (Durata 14′ 01″)